اجودانیه 700 متر کلنگی

تماس بگیرید

787

شناسه ملک

700 m2

اندازه

شرح

اجودانیه 700 متر کلنگی

 

اجودانیه 700 متر کلنگی

سه طبقه ۹ واحد زیر بنا ۱۴۰۰ پهنه مسکونی طول بر ۴۶ سند شخصی

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

 

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
مشاورین املاک شمرون هوم

تماس
.

آدرس

  • شناسه ملک 787
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 700 m2

تماس