1000 متر نیاوران مژده

تماس بگیرید

783

شناسه ملک

1,000 m2

اندازه

شرح

1000 متر نیاوران مژده

 

1000 متر نیاوران مژده

1000متریعرض۲۱جنوبی
۵۰۰متربنای قدیمی
گذر۱۲ فرعی دنج
تک مالک

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
مشاورین املاک شمرون هوم

تماس
.

آدرس

  • شناسه ملک 783
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 1,000 m2

تماس