سازنده منصورزاده

تماس بگیرید

11876

شناسه ملک

شرح

سازنده منصورزاده

ساختمانهای سازنده منصورزاده مجتمع رویال ادرس رزیدنس زعفرانیه  نادر یزدی  حسن درگاهی.

 

آدرس

  • شناسه ملک 11876
  • قیمت تماس بگیرید

تماس