جستجوی ملک

3600 متر محمودیه کلنگی

فروش

3 سال قبل

3600 متر محمودیه کلنگی   3600 متر محمودیه کلنگی   کلنگی به متراژ ۳۶۰۸ متر ۳ بر ، ۴۰ متر بر ولیعصر  ، ۵۰ متر بر محمودیه و حدود ۶۰ متر هم تو کوچه فروردین ، موقعیت بینظیره ملک ۳ بر قیمت متری ۱۰۰     مشاورین املاک شمرون هوم تماس .

۸۸۰ متر شریعتی پل رومی

فروش

4 سال قبل

۸۸۰ متر شریعتی پل رومی   ۸۸۰ متر شریعتی پل رومی   880 متر شریعتی روبروی سهیل بر ۳۳ غربی ۱۲۰ متر اصلاحی M111 صد میلیارد ۸ واحد   برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید مشاورین املاک شمرون هوم تماس .

کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف
4 سال قبل

کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف ۷۲۰ متر بر ۱۶ زعفرانیه ۷۲۰ متر ۲ کله تک مالک گذر ۱۲ سند شخصی در فرعیهای آصف دارای ۲ طبقه بنای قابل سکونت موقعیت عالی برای ساخت   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-720-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%81/"> <span class="screen-reader-text">کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف</span> ادامه »</a></p>

720 m2
364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس
4 سال قبل

364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس 364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس فروش خانه کلنگی در زعفرانیه مقدس اردبیلی دو بر- 760 متر بنا در 4 واحد-واحد های 190 متری – قیمت زمین-دارای موقعیت اداری و تجاری   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/364-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/"> <span class="screen-reader-text">364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس</span> ادامه »</a></p>

364 m2
زعفرانيه  آصف  کلنگی متر 465
4 سال قبل

زعفرانيه آصف کلنگی متر 465 زعفرانيه آصف کلنگی متر 465 بر 16  فرعی عالی مناسب سکونت و ساخت   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه) ۱۳۲۰متر بر۳۰ …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%b5%d9%81-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1-465/"> <span class="screen-reader-text">زعفرانيه آصف کلنگی متر 465</span> ادامه »</a></p>

465 m2
فرشته  تختی کلنگی متر  440
4 سال قبل

فرشته تختی کلنگی متر 440 فرشته تختی کلنگی متر 440 فرشته تختی 440 متر دارای سه طبقه اپارتمان.مستقل واستخر سرپوشیده غیر فعال گذر 12 متری ودنج   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1-440/"> <span class="screen-reader-text">فرشته تختی کلنگی متر 440</span> ادامه »</a></p>

440 m2
فرشته خ بيدار  740 متر کلنگی
4 سال قبل

فرشته خ بيدار 740 متر کلنگی فرشته خ بيدار 740 متر کلنگی سند شخصی بر ۲۰ دارای یک واحد ۴۰۰ متری و ۲ واحد ۲۰۰ متری فروشنده واقعی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ae-%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1-740-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">فرشته خ بيدار 740 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

740 m2
الهيه ماهرو  1380 متر کلنگی
4 سال قبل

الهيه ماهرو 1380 متر کلنگی الهيه ماهرو 1380 متر کلنگی كلا 10 واحد- 2 واحد 130 متری+2 واحد 170 متری+2 واحد 250 متری+4 واحد 200 متری در مجموع 1900 متر بنای مفید   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88-1380-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهيه ماهرو 1380 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,380 m2
زعفرانيه آصف  786 متر کلنگی
4 سال قبل

زعفرانيه آصف 786 متر کلنگی   زعفرانيه آصف 786 متر کلنگی مساحت زمین 786 زیربنا 900 دارای سه طبقه 300 متری کلنگی طول بر 11 جنوبی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%b5%d9%81-786-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">زعفرانيه آصف 786 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

786 m2
720 متر زعفرانيه  آصف
4 سال قبل

720 متر زعفرانيه آصف 720 متر زعفرانيه آصف ۷۲۰ متر بر ۱۶ زعفرانیه ۷۲۰ متر ۲ کله تک مالک گذر ۱۲ سند شخصی در فرعیهای آصف دارای ۲ طبقه بنای قابل سکونت موقعیت عالی برای ساخت     ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/720-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%b5%d9%81/"> <span class="screen-reader-text">720 متر زعفرانيه آصف</span> ادامه »</a></p>

720 m2
ولنجک متر 1040  کلنگی

ولنجک متر 1040 کلنگی

تماس بگیرید
4 سال قبل

ولنجک متر 1040 کلنگی   يكي از فرعي هاي اصلي ولنجك جنوبي با عرض ١٣ گذر ١٢ ٢/٥ طبقه بنا مناسب ساخت و سكونت ٥ مالك فروشندگان واقعي سند شخصی   ولنجک متر 1040 کلنگی ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac%da%a9-%d9%85%d8%aa%d8%b1-1040-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">ولنجک متر 1040 کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,040 m2
500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی
4 سال قبل

500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی   500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی زعفرانیه ( عمید، فرخ، ثارالله ) پهنه R۱۲۲ عرض ۲۰ متر دو نبش جنوبی فروشنده واقعی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/500-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی</span> ادامه »</a></p>

500 m2
الهیه گلنار 1430 متر کلنگی
4 سال قبل

الهیه گلنار 1430 متر کلنگی   الهیه گلنار 1430 متر کلنگی   متراژ : 900 متر سن بنا: قدیمی بر: 22 موقعیت ملک: شرقی-غربی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d9%87-%da%af%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b1-1430-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهیه گلنار 1430 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,430 m2
الهیه اکبری 500 متر کلنگی
4 سال قبل

الهیه اکبری 500 متر کلنگی   الهیه اکبری 500 متر کلنگی زمین ۵۸۰ متر بر ۱۵ با ۵۰۰ متر بنا در ۳ طبقه با پهنه مسکونی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-500-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهیه اکبری 500 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

500 m2
ولنجک 930 متر کلنگی

ولنجک 930 متر کلنگی

تماس بگیرید
5 سال قبل

ولنجک 930 متر کلنگی   ولنجک 930 متر کلنگی تعداد طبقات : 3 تعداد واحد در طبقه : 4 طبقه : کلی زیربنا : 1200 خواب : 18 تلفن : 9 آشپزخانه : MDF و Open سرویس : ایرانی و فرنگی کفپوش : سنگ پارکینگ انباری بالکن کولر شوفاژ حیاط سن بنا : 25 وضعیت …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac%da%a9-930-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">ولنجک 930 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

930 m2
ولنجک امیرابادی 840 متر کلنگی
5 سال قبل

ولنجک امیرابادی 840 متر کلنگی   ولنجک امیرابادی 840 متر کلنگی   مساحت 840 متر و قدیمی در خیابان امیرآبادی ولنجک واقع شده است طول بر زمین به 25 متر و ضلع آن شرقی غربی است.   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac%da%a9-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-840-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">ولنجک امیرابادی 840 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

840 m2
زعفرانیه پرزین 1000 متر کلنگی
5 سال قبل

زعفرانیه پرزین 1000 متر کلنگی   زعفرانیه پرزین 1000 متر کلنگی بر 16 جهت ملک : شمالی گذر : ۲۴ متر اصلاحی : ندارد تعداد طبقات موجود : ۳ طبقه ، ۱ واحد ۲۷۰ متری + ۲ واحد ۱۸۰ متری + ۱ واحد ۱۰۰ متری   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-1000-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">زعفرانیه پرزین 1000 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,000 m2
الهی گلپاد 1700 متر کلنگی
5 سال قبل

الهی گلپاد 1700 متر کلنگی   الهی گلپاد 1700 متر کلنگی گلپاد 1717متر بر27متر زمین_شمالی گذر_12متری قواره بینظیر در بهترین موقعیت گلنار و گلپاد 4مالک #سند_شخصی فروشنده به_قیمت   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%d8%af-1700-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهی گلپاد 1700 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,700 m2
نیاوران مژده 1700 متر کلنگی
5 سال قبل

نیاوران مژده 1700 متر کلنگی   نیاوران مژده 1700 متر کلنگی زمین کلنگی در نیاوران با لوکیشن عالی ۱۷۰۰ متر دو نبش بر ۲۱ سند شخصی زیر قیمت منطقه موقعیت مسکونی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%98%d8%af%d9%87-1700-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">نیاوران مژده 1700 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,700 m2
فرمانیه 2300 متر کلنگی
5 سال قبل

فرمانیه 2300 متر کلنگی   فرمانیه 2300 متر کلنگی فرمانیه خیابان نارنجستان 2300 متر زمین، بر50 متری جنوبی، داراي بنا قديمي، ( سند شخصي)   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-2300-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">فرمانیه 2300 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

2,300 m2
نیاوران جماران 380 متر کلنگی
5 سال قبل

نیاوران جماران 380 متر کلنگی   نیاوران جماران 380 متر کلنگی متر زمین کلنگی با بر ۱۳ نیاوران جماران با جواز   ۹۰۰  متر بنا   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-380-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">نیاوران جماران 380 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

380 m2
نیاوران گلسنگ 980 متر کلنگی
5 سال قبل

نیاوران گلسنگ 980 متر کلنگی   نیاوران گلسنگ 980 متر کلنگی کلنگی 980 متری گل سنگ بر 22 گذر 12 شمالی پهنه R122 دارای بنای 3 طبقه و 6 واحد 200 متری سند شخصی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-980-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">نیاوران گلسنگ 980 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

980 m2
اجودانیه 700 متر کلنگی
5 سال قبل

اجودانیه 700 متر کلنگی   اجودانیه 700 متر کلنگی سه طبقه ۹ واحد زیر بنا ۱۴۰۰ پهنه مسکونی طول بر ۴۶ سند شخصی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%a7%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-700-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">اجودانیه 700 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

700 m2
نیاوران مژده 621 متر کلنگی
5 سال قبل

نیاوران مژده 621 متر کلنگی   نیاوران مژده 621 متر کلنگی نیاوران خیابان مژده 621 متر زمین، بر18 متری، جنوبی غربی، پهنهM115 . دارای بنا قدیمی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%98%d8%af%d9%87-621-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">نیاوران مژده 621 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

621 m2
فرمانیه 908 متر کلنگی
5 سال قبل

فرمانیه 908 متر کلنگی   فرمانیه 908 متر کلنگی 1200متر بنادر4 واحد در880متر زمین با بر وابعاد عالی درفرمانیه شرقی فرعی دنج سند شخصی مناسب ساخت   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-908-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">فرمانیه 908 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

908 m2
نیاوران باهنر 460 متر کلنگی
5 سال قبل

نیاوران باهنر 460 متر کلنگی   نیاوران باهنر 460 متر کلنگی   460 متری نیاوران با طول بر 13 و گذر 16 متری در حال حاظر 700 متر زیربنا 62 متر اصلاحی ( قیمت بعد از اصلاحی محاسبه شده ) موقعیت عالی به دلیل مجاورت با خیابان اصلی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-460-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">نیاوران باهنر 460 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

460 m2
1000 متر نیاوران مژده
5 سال قبل

1000 متر نیاوران مژده   1000 متر نیاوران مژده 1000متریعرض۲۱جنوبی ۵۰۰متربنای قدیمی گذر۱۲ فرعی دنج تک مالک   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه) ۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/1000-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%98%d8%af%d9%87/"> <span class="screen-reader-text">1000 متر نیاوران مژده</span> ادامه »</a></p>

1,000 m2
1400 متر فرمانیه کلنگی
5 سال قبل

1400 متر فرمانیه کلنگی   1400 متر فرمانیه کلنگی ۱۸۰۰متر بنا در ۱۷ واحد مجزا در ۱۲۵۰ متر زمین مناسب ساخت و سکونت در فرعی خوب آچودانیه   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/1400-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">1400 متر فرمانیه کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,400 m2
اجودانیه 1250 متر کلنگی
5 سال قبل

اجودانیه 1250 متر کلنگی   اجودانیه 1250 متر کلنگی ۱۸۰۰متر بنا در ۱۷ واحد مجزا در ۱۲۵۰ متر زمین مناسب ساخت و سکونت در فرعی خوب اجودانیه   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d8%a7%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-1250-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">اجودانیه 1250 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,250 m2
فرمانیه عسگریان 700 کلنگی
5 سال قبل

فرمانیه عسگریان 700 کلنگی   فرمانیه عسگریان 700 کلنگی بر ۱۲ شمالی گذرملک:۱۲ متر ۱طبقه بنا قابل سکونت و ساخت و ساز تک مالک سند شخصی بدون ریشه   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b3%da%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-700-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">فرمانیه عسگریان 700 کلنگی</span> ادامه »</a></p>

700 m2
کامرانیه شمالی 3000 متر کلنگی
5 سال قبل

کامرانیه شمالی 3000 متر کلنگی   کامرانیه شمالی 3000 متر کلنگی ۴۰ ساله، ۲ طبقه بنا، ابعاد ۳۰*۱۰۰، ۶۰۰ متر مسکونی ۵ خواب، دوبلکس، نیاز به بازسازی، دارای چاه آب، مجوز ساخت برج باغ، سند سالم و بدون ریشه ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-3000-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">کامرانیه شمالی 3000 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

3,000 m2
نیاوران قمی 700 متر کلنگی
5 سال قبل

نیاوران قمی 700 متر کلنگی   نیاوران قمی 700 متر کلنگی بهترین و ناب ترین گذر دسترسی سریع. عالی و کم نظیر از شرق و غرب و جنوب گذر عریض بر و ابعاد گونیا – 700متر جنوبی بر 20متر سند شخصی و بدون ریشه بنیاد یا اوقاف 3 مالک و هر 3 100% فروشنده   …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85%db%8c-700-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">نیاوران قمی 700 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

700 m2
520 متر الهیه خزر کلنگی
5 سال قبل

520 متر الهیه خزر کلنگی   الهیه خیابان خزر مساحت زمین 520 متر خرید و فروش کلنگی در الهیه جنوبی با 680 متر بنا 2 کله طول بر ها 12 و 6 متری بدون اصلاحی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/520-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b2%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">520 متر الهیه خزر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

520 m2
ولنجک ساسان کلنگی 1912 متر
5 سال قبل

ولنجک ساسان کلنگی 1912 متر   فروش 1912 متر قدیمی با طول بر 60 متری کلنگی خیابان ساسان ولنجک   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه) ۱۳۲۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemronhome.ir/property/%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-1912-%d9%85%d8%aa%d8%b1/"> <span class="screen-reader-text">ولنجک ساسان کلنگی 1912 متر</span> ادامه »</a></p>

1,912 m2