3600 متر محمودیه کلنگی

تماس بگیرید
فروش

6722

شناسه ملک

شرح

3600 متر محمودیه کلنگی

 

3600 متر محمودیه کلنگی

 

کلنگی به متراژ ۳۶۰۸ متر ۳ بر ، ۴۰ متر بر ولیعصر  ، ۵۰ متر بر محمودیه و حدود ۶۰ متر هم تو کوچه فروردین ، موقعیت بینظیره ملک ۳ بر
قیمت متری ۱۰۰

 

 

مشاورین املاک شمرون هوم

تماس
.

آدرس

  • شناسه ملک 6722
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • وضعیت ملک

تماس