720 متر زعفرانيه آصف

تماس بگیرید

2247

شناسه ملک

720 m2

اندازه

شرح

720 متر زعفرانيه آصف

720 متر زعفرانيه آصف

۷۲۰ متر بر ۱۶ زعفرانیه
۷۲۰ متر ۲ کله
تک مالک
گذر ۱۲
سند شخصی
در فرعیهای آصف
دارای ۲ طبقه بنای قابل سکونت
موقعیت عالی برای ساخت

 

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
مشاورین املاک شمرون هوم

تماس

 

آدرس

  • شناسه ملک 2247
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 720 m2

تماس