عروس استانبول

تماس بگیرید
کلاسیک موجود

5991

شناسه ملک

350 m2

اندازه

شرح

عروس استانبول

عروس استانبول نام پروژه ساختمان عروس نام کارفرما : جناب آقای فیروزی آرشیتکت : فرزاد دلیری تعداد واحد : 10 واحد برند استفاده شده : VISENTIN و ALPS مدل : DIAMOND – CHANEL – ALPS

مشاورین املاک شمرون هوم

تماس

 

آدرس

تماس